Vilka vägmärken varnar för vägkorsning?

  A och D.
  ?
  B och C.
  A och C.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Genomgång av vägmärkena

 • A - Varning för vägkorsning.
 • B - Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt.
 • C - Varning för annan fara.
 • D - Varning för cirkulationsplats.