Vilken bokstav representerar vägrenen?

    A.
    C.
    ?
    B.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

A: Väg B: Körbana C: Körfält D: Vägren