Denna lampa lyser på din instrumentpanel. Vad innebär det?

    Motortemperaturen är för hög.
    ?
    Bränslet är på väg att ta slut.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Stanna fordonet omedelbart och stäng av motorn, kontrollera om du behöver fylla på olja i motorn. Om lampan fortfarande lyser efter att du fyllt på olja måste en mekaniker åtgärda felet.