Vad betyder vägmärket?

    Påbjuden körbana till vänster.
    Varning för sidvind från höger.
    ?
    Påbjuden körbana till höger.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varning för sidvind Märket anger en vägsträcka där det ofta förekommer stark sidvind. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.