Facebook pixel

Vad betyder vägmärket?

    Högsta tillåtna totalvikt 5 ton.
    Varning för kö.
    Nedsatt hörsel.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Nedsatt syn

Tavlan anger att personer med nedsatt syn är vanligt förekommande. Tavlan har alltid gul bottenfärg.