Vad betyder vägmärket?

    Varning för avsmalnande väg.
    Varning för mötande trafik.
    Infart förbjuden.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varning för annan fara Märket anger annan fara än sådan som kan anges med något annat varningsmärke. Farans art anges på en tilläggstavla.