Vilket märke anger det maximalt tillåtna axeltrycket?

    B.
    A.
    ?
    D.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

A: Begränsad bruttovikt på fordon Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket.

B: Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket.

C: Begränsat axeltryck Högsta tillåtna axeltryck anges på märket.

D: Begränsat boggitryck Högsta tillåtna boggitryck anges på märket.