Vilka vägmärken anger parkeringsförbud?

    C och D.
    B och D.
    B och C.
    A och D.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

A - Förbud mot att parkera fordon

B - Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum

C - Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum

D - Datumparkering