Facebook pixel

Vilket påstående stämmer på en förare som visar ett gott omdöme om hen druckit alkohol dagen innan?

    Om föraren har koll på mängden konsumerad alkohol för att sedan lista ut vilken tidpunkt man åter kan köra.
    Om föraren bastar i 30 minuter för att vara helt säker på att alkoholen inte påverkar körningen.
    ?
    Om föraren tar en lång promenad för att vara helt säker på att alkoholen inte påverkar körningen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En förare visar ett gott omdöme genom att inte köra dagen efter hen druckit alkohol.

Det finns inget mirakelmedel som påskyndar förbränningen, utan tiden är helt avgörande.