Vilken åldersgrupp har störst antal dödade eller svårt skadade när det gäller singelolyckor i trafiken?

    Förare mellan 24-35 år.
    Förare över 75 år.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den största riskgruppen i trafiken är unga förare detta eftersom äldre förare har mer erfarenhet och kunskap i trafiken och kan anpassa sin körning efter egna förutsättningar.