Facebook pixel

Vilken olyckstyp är vanligast bland äldre förare?

    Viltolyckor.
    Singelolyckor.
    Olyckor som är relaterade till alkoholpåverkade förare.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

De olyckstyper som äldre personer ofta är inblandad i är korsningsolyckor, speciellt vänstersväng till korsande väg där hen kolliderar med mötande bil samt att hen inte uppmärksammat att väjnings- eller stopplikt råder.