När är risken störst för felbedömningar?

    Vid körning på en grusväg en solig sommardag.
    ?
    Vid körning på landsväg med dålig sikt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Risken att en förare gör felbedömningar i trafiken är störst när det råder vinterväg lag, speciellt när det är snöstorm/snöyra och helljusen är påslagna. Effekten blir det samma som att du “bländar dig själv”.