Vilket av följande alternativ är den vanligaste orsaken till singelolyckor?

    Kraftig regn eller snö.
    Dåliga vägar.
    Slitna däck.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Anledningarna till att singelolyckor sker är i huvudsak tre saker: trötthet, för hög hastighet samt substanspåverkan.