Vad består batterivätskan av?

    Destillerat vatten.
    ?
    Etanol.
    Saltsyra och svavelsyra.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vätskan i ett batteri består av svavelsyra och destillerat vatten.