Facebook pixel

Bilar som är tillverkade från 2006 måste uppfylla ett krav. Vilken miljöklass måste uppfyllas?

    Miljöklass 2000.
    ?
    Miljöklass Hybrid.
    Miljöklass El.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I Sverige finns miljöklasserna 2005, el och hybrid som personbilar. Tidigare fanns även miljöbil 2000 som upphörde 2006 1/1.

Bilar med miljöklass 2005 släpper ut mindre luftföroreningar och dessutom 40% lägre kolväten och kväveoxider i jämförelse med miljöklass 2000.