Facebook pixel

Vilket påstående stämmer angående koldioxid?

    Koldioxid bidrar inte till växthuseffekten.
    ?
    Koldioxiden bildas endast vid förbränning av fossila bränslen.
    Katalysatorn filtrerar bort alla giftiga ämnen från koldioxiden.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förbränning av fossila bränslen som bensin och diesel orsakar stora koldioxidutsläpp.