Hur många gram koldioxid får en bil högst släppa ut för att få kallas för en supermiljöbil?

    100 gram koldioxid per kilometer.
    125 gram koldioxid per kilometer.
    75 gram koldioxid per kilometer.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En supermiljöbil är en personbil som uppfyller EU:s senaste avgaskrav, Euro 5 eller Euro 6, och som dessutom inte släpper ut mer än 50 gram koldioxid per kilometer ur avgasröret vid blandad körning.