Var finner du uppgifter om vilket lufttryck som ska användas för dina däck?

    I servicemanualen.
    Hos trafikverket.
    I registreringsbeviset.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Information angående däcken lufttryck går att finna i instruktionsboken, som ska finnas i bilen.

Tips! Informationen kan finnas även på insidan av tanklocket.