Du kör på en 90-väg där det har snöat mycket och det är risk för halka. Hur bör du göra?

    ?
    Att försöka hålla hastigheten på vägen så jag inte hindrar trafiken bakom samt försöka hålla ordentligt avstånd till framförvarande fordon.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du ska alltid anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver. Du bör därför ta hänsyn till siktförhållande, väder och väg.