Vilken avgas saknar lukt, smak och påverkar hjärt- och kärlsystem?

    Koldioxid.
    ?
    Kolväten.
    Kväveoxid.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Kolmonoxid, CO → Påverkar även det centrala nervsystemet och är livshotande. Minskar även blodets syreupptagande vilket i sin tur leder till trötthet och koncentrationssvårigheter. Utsläppen minskas genom katalysatorn.