Hur många procent av de skadliga ämnena i avgaserna omvandlar katalysatorn till koldioxid och vatten?

    100%.
    50-70%.
    20-40%.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Katalysatorn omvandlar 80 - 95% av de skadliga ämnena i avgaserna till i huvudsak koldioxid och vatten.