Vilket av följande alternativ bidrar mest till växthuseffekten och klimatförändringen?

    Kolväten.
    Kväveoxid.
    Kolmonoxid.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Koldioxid, CO2 → Påverkar växthuseffekten. Biltrafiken står för ca 30% av de totala utsläppen av koldioxid.