Vilket av följande alternativ bidrar till försurningar i våra skogar och sjöar?

    Koldioxid.
    ?
    Kolmonoxid.
    Kolväten.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Kväveoxid, NOx → Försurar mark och vatten. Tillsammans med kolväten bidrar det till marknära ozon.