Varför är det bättre att använda biobränsle istället för fossilt bränsle?

    Slitaget på motorn minskar med stor marginal.
    ?
    Det blir billigare på längre sikt.
    Bränsleförbrukningen minskar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Biobränslen är förnybara bränslen som produceras av levande organismer. Biobränslen bidrar inte till ökad växthuseffekt då den mängd koldioxid som bildas vid förbränning är en del av kolcykeln.