Hur stor del av all koldioxidutsläpp i Sverige orsakas av vägtrafiken?

    Cirka 60%.
    Cirka 40%.
    Cirka 15%.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vägtrafiken i Sverige står för drygt 30% av koldioxidutsläppen och ökar i takt med trafikens ökning.