Får du köra med överdrivet låg hastighet utan anledning?

    ?
    Ja, det är rekommenderat att köra sakta för att förebygga olyckor.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En förare får inte utan giltigt skäl köra med överdrivet låg hastighet, plötsligt bromsa eller på något annat sätt hindra andra trafikanter.