Vad utgör grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige?

    Trafikförordningen.
    Att köra defensivt.
    ?
    Att samspela med trafikanter.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Nollvisionen är riksdagens mål om att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Vägar, trafikmiljöer, fordon och regler anpassas för att öka säkerheten. Arbetet med nollvisionen har minskat antalet dödade i trafiken genom åren.