Hur visar du ett gott beteende i trafiken?

    Jag lämnar alltid företräde åt dem andra i trafiken.
    ?
    Jag låter alltid de bakomvarande köra om mig genom att stanna bilen.
    Jag tutar alltid på fordonet framför innan jag kör om på landsväg.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är näst intill omöjligt att följa alla regler till hundra procent. Enligt kursplanen för B-körkort ska du ”visa gott omdöme i samspelet med andra trafikanter”. Detta kan tolkas som att regler ibland kan frångås om det är för att underlätta för andra trafikanter. En duktig förare använder sig av sunt förnuft ibland.