Hur kan du bidra till minskning av koldioxidutsläppen?

    Genom att köra med fossilt bränsle.
    Genom att alltid använda dubbdäck under vinter.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Miljöklasser Alla bilar som säljs blir miljöklassade utifrån dess utsläpp av koloxid, kväveoxider och kolväten. Syftet med att miljöklassa bilarna är för att minska bilismens utsläpp av hälsofarliga och miljöskadliga ämnen. Samtliga bilar är tvungna att klassas med miljöklass 2008 för att kunna säljas.

  • Miljöklass 2005 PM är bilar med partikelutsläpp på högst 5 mg/km.
  • Miljöklass El är bilar som bara drivs av elektricitet.
  • Miljöklass Hybrid är bilar som drivs av både elektricitet och förbränningsmotor.