Ungefär hur många omkommer i trafiken i Sverige varje år?

    Ungefär 100 personer.
    Ungefär 400 personer.
    ?
    Ungefär 1000 personer.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

2019 omkom 221 personer i trafiken.

2020 omkom 204 personer i trafiken.

2021 omkom 210 personer i trafiken.