Facebook pixel

Ungefär hur många omkommer i trafiken i Sverige varje år?

    Cirka 100 - 200 st.
    Cirka 300 - 400 st.
    ?
    Cirka 1000 - 1200 st.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

2017 omkom 252 personer i trafiken.

2018 omkom 324 personer i trafiken.

2019 omkom 221 personer i trafiken.