En person står vid ett övergångsställe och vinkar till dig att köra. Hur bör du agera?

    Stanna och vänta på att personen ska gå över.
    ?
    Stanna och vinka tillbaka till personen och försök få denne att gå över.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om den gående tydligt visar sin avsikt att stanna kvar och inte går över övergångsstället, så finns det inget hinder för dig att passera. Se till att det inte kommer andra gående som har för avsikt att passera och ha tydlig ögonkontakt med personen som vinkar.