Skulle antalet trafikolyckor minska om fler samåkte med varandra?

    Ja, för då kan vi hjälpas åt och hålla koll tillsammans.
    Nej, eftersom det ökar grupptrycket i fordonet.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ja. Antalet trafikolyckor skulle minska eftersom det blir färre fordon ute på vägarna. Det skulle även ge miljömässiga vinster.