På vilket sätt kan du ta reda på hur många passagerare ditt fordon är godkänd för?

    I instruktionsboken.
    På Trafikverkets hemsida.
    ?
    I försäkringsbeviset.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Registreringsbeviset består av två delar

  • Den första delen består av fordonets allmänna och tekniska uppgifter.
  • Den andra delen består av uppgifter om tidigare ägare, nuvarande ägare och eventuellt ny ägare.