Vad kan du göra för att minska dina utsläpp och bränslekostnader när du kör?

    Att jag kör på så låg växel som möjligt samt använder bromsen när det är lämpligt.
    ?
    Att jag alltid lägger växeln i friläge när det är nedförsbacke.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Genom att köra med högre växlar minskar antalet varv per minut. Ju lägre antal varv du kör på desto mindre bränsle går det åt och på så vis minskar även utstläppen. Minskar bränsleförbrukningen så minskar även bränslekostnaden.

En tumregel är att inte överstiga ett varvtal på 3000 varv per minut.