Facebook pixel

Vilket alternativ beskriver nollvisionen bäst?

    Inga farliga ämnen skall släppas ut.
    Inga viltolyckor ska ske.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Nollvisionen är riksdagens mål om att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Vägar, trafikmiljöer, fordon och regler anpassas för att öka säkerheten. Arbetet med nollvisionen har minskat antalet dödade i trafiken genom åren.