Vilket ämne i bilens avgasutsläpp renas inte av katalysatorn?

    Kolväten.
    Kolmonoxid.
    Kväveoxider.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Katalysatorn renar bilens avgaser från flera olika miljöfarliga ämnen. Katalysatorn omvandlar ungefär 80-95 % avgaserna till koldioxid och vatten. Däremot kan du genom miljövänligare körning minska bränsleförbrukningen och på så vis även koldioxidutsläppen.

Katalysatorn minskar därför inte koldioxidutsläppen.