Vilket av alternativen stämmer vid olycka?

    Vid en trafikolycka med svårt skadade, får inblandade fordon aldrig flyttas.
    Vid en trafikolycka med svårt skadade, får inblandade fordon alltid flyttas.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om fordon utgör en fara för trafiken, så är det tillåtet och även nödvändigt att behöva flytta dessa.

Om du kommer fram till en olycksplats där någon har skadats svårt eller omkommit ska du inte flytta på några fordon eller annat för det kan försvåra utredningsarbetet. Men om det finns fordon som utgör en fara för trafiken är det är tillåtet. Om ingenting är akut så låt allting vara som det är för att underlätta polisens arbete.