Till vilken myndighet är du skyldig att anmäla att du sålt ditt fordon?

    Kommunen.
    Polismyndigheten.
    ?
    Trafikverket.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ska du göra ett ägarbyte så behöver du information om den nya ägaren, underskrift av er båda och sedan måste det skickas in till Transportstyrelsen senast 10 dagar från det datumet som är angivet på ägarbytet.