Facebook pixel

Var ska du i första hand rikta blicken när du kör?

    Jag riktar blicken så nära bilen som möjligt för att se om det finns några hinder framför.
    ?
    Jag riktar blicken så nära vägkanten som möjligt för att undvika köra av vägen.
    Jag riktar blicken på bakspegeln för att undvika att bli påkörd av bakomvarande fordon.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du ska rikta blicken så långt fram som möjligt för att kunna upptäcka faror samt planera din körning i god tid. Har du blicken för nära bilen eller fokuserar för mycket på vägkanten eller backspegeln så riskerar du att missa information framför dig.