Var ska du i första hand rikta blicken när du kör?

    Jag riktar blicken så nära bilen som möjligt för att se om det finns några hinder framför.
    ?
    Jag riktar blicken så nära vägkanten som möjligt för att undvika köra av vägen.
    Jag riktar blicken i backspegeln för att undvika att bli påkörd av bakomvarande fordon.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du bör rikta blicken så långt fram som möjligt för att upptäcka faror och planera din körning i god tid. Om du har blicken för nära framför dig eller fokuserar för mycket på vägkanten eller backspegeln så finns risken att du missar viktig information framför dig.