Vilken omkörning är bäst ur miljösynpunkt?

    En turbulent omkörning.
    En accelererande omkörning.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

  • Flygande omkörning innebär att du har såpass mycket högre fart än fordonet du kör om, att du inte behöver accelerera. Denna typ av omkörning är att föredra då det krävs mindre tid och kortare sträcka för att köra om. Även bränsleförbrukningen gynnas eftersom du slipper hålla en ojämn fart.

  • Accelererande omkörning innebär att du ökar farten för att kunna köra om fordonet framför.