När är det extra viktigt att du kollar döda vinkeln?

    När jag stannar för rött vid en trafiksignal.
    ?
    När jag ska rakt fram i en korsning där väjningsplikt gäller.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får tillfälligt färdas på vägrenen för att t.ex. underlätta omkörning. När du lämnar vägrenen har du väjningsplikt mot fordon som redan är ute på körbanan enligt utfartsregeln. Därför är det viktigt med bra uppsikt innan du lämnar vägrenen.

Ta för vana att alltid kolla "döda vinkeln" innan du förflyttar ditt fordon i sidled.