Facebook pixel

Du möter en bil som kör på fel sida av vägen (bilen kör i samma körfält som du). Hur bör du agera?

    Jag styr åt vänster för att undvika en kollision med föraren framför mig.
    ?
    Jag varnar den mötande med helljus och ljudsignal.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det bästa alternativet är att köra ut till höger för att undvika kollision med föraren framför dig. Tänk på att sakta in och sedan kör ut till höger, så du inte skadar dig själv vid hög hastighet.