När är risken störst att drabbas av kolmonoxidförgiftning?

    När jag kör sakta i en bilkö inom tätbebyggt område.
    När jag kör med fönstren öppna i låg hastighet.
    ?
    När jag kör igenom en biltvätt och sitter kvar i bilen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Kolmonoxid är en giftig gas. När vi andas in den får kroppen svårt att tranportera syre från lungorna ut i kroppen, vilket kan leda till kvävning. I ett garage är utrymmet litet så de skadliga ämnen cirkulerar i det trånga utrymmet och kan då andas in.