Facebook pixel

Vilket påstående stämmer angående koldioxid?

    Utsläppen har ingen direkt koppling till bränsleförbrukningen.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Utsläppen av koldioxid står i direkt proportion till bränsleförbrukningen.

Vi kan alltså minska utsläppen av koldioxid genom att köra mer miljövänligt och sparsamt för att få ner bränsleförbrukningen.