När är det lättast att bedöma andra fordons hastighet?

    I en kurva.
    ?
    Vid möte på rak väg.
    Vid körning utanför tättbebyggt område.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är alltid svårare att bedöma hastighet än avstånd. Men lättast att bedöma hastighet på andra fordon är när de närmar sig från sidan.