Vad stämmer angående förbudsmärken?

    Förbudsmärken är alltid sexkantiga.
    Förbudsmärken gäller alltid från den plats märket står till jag passerat ett slutmärke.
    ?
    Förbudsmärken är alltid fyrkantiga.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förbudet gäller från platsen där märket sitter till nästa korsning om inte annat anges. När ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med märke E5, tättbebyggt område, gäller förbudet inom hela området, om inte annat anges för en viss väg eller vägsträcka