Vilket av följande bränsle ger de renaste avgaserna?

    ?
    Bensin.
    Etanol.
    Diesel.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Av dessa fyra alternativ så ger naturgas de renaste avgaserna.

Både bensin, diesel samt naturgas är fossila bränslen som bidrar till ökad växthuseffekt och större klimatförändringar på jorden. Etanol är en typ av alkohol som framställs från växter som vete och sockerrör. Det är ett förnybart bränsle men det är inte särskilt miljövänligt då den framställs på ett icke miljövänligt sätt. De växter som används för att framställa etanol behövs även för andra ändamål i världen, exempelvis mat för oss människor.