Vad gör motoroljan?

    Förhindrar rörliga delar att frysa vid minusgrader.
    Minskar koldioxid utsläppen.
    ?
    Motorolja används som bränslereserv.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Motoroljans uppgifter är att kyla motorn, smörja rörliga delar och skydda mot rost.

Om det skulle vara så att varningslampan för oljetrycket plötsligt börjar lysa måste du stänga av motorn direkt. Om lampan fortfarande lyser efter att du har fyllt på med olja måste en verkstad åtgärda problemet.