Facebook pixel

Vilken bränsle bidrar minst till växthuseffekten?

    Diesel.
    ?
    Naturgas.
    Bensin.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Diesel, naturgas och bensin bidrar till växthuseffekten.