Varför rekommenderas det att använda motorvärmare?

    För att jag ska komma till en varm bil.
    För att inte riskera att motorns delar fryser under kalla förhållanden.
    ?
    Jag bör inte använda motorvärmare eftersom elkostnaden överstiger värdet av den minskade bränsleförbrukningen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En motorvärmare värmer upp bilens motor, vilket gör att den snabbare kommer upp i rätt arbetstemperatur och då minskar avgaser, bränseförbrukning och slitage i motorn.